Prírodoveda pre tretí ročník:

 

Poznáš gaštan a pagaštan

Zmysly