Zmeny

06.11.2011 11:44

Je čas na zmenu.

Niektoé cvičenia na stránke vznikali ako prvé pokusy, rozhodla som sa ich stiahnuť a upraviť.

Iné cvičenia už neboli celkom v súlade s štátnym ani školským vzdelávacím programom, tie som tiež poslala do archívu svojho počítača.

Ostali len nové cvičenia pre tretí ročník.