Nové cvičenie v tretiackej matematike.

18.10.2011 19:40

Doplň chýbajúce čísla.